รับสมัครครูต่างชาติ/Foreigner Teachers Needed

ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูชาวต่างชาติ)รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้ง

Prakadrubsamakkroo

Anubanwatsakaeo School Foreigner Teachers Needed

Application Form

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1