ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557

           วันที่ 25 มีนาคม 2558  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือสัตหีบ และ Art In Paradise

a01

a02a03a04

 

ติดต่อ สพป.สก.1