ทัศนศึกษานอกสถานที่

เมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2558

คณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ โอเอซีส ซีเวิลด์  จังหวัดจันทบุรี

6d68575d29ce8e56af87580598dc6a1f_15032508 14ad6f52b83f07772c0693e45c0093a2_15032508 51ccb660f89839b9ea2d9b65a3644ea4_15032508 bd12a583a109bb2c33880c27334f8ac9_15032508 dbd637ba742bb0057546f9726127be1a_15032508

ติดต่อ สพป.สก.1