โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเตียน อ.เมืองสระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีโรงเรียนที่สมัครใจนำนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๙๐ คน

IMG_4796 IMG_4802 IMG_4805 IMG_4806 IMG_4807 IMG_4811 IMG_4812 IMG_4813 IMG_4819 IMG_4822

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา