ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.ชี้แจงการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558

  1. การรับเงินออมทรัพย์ และเงินปันผลหุ้นสหกรณ์คืน
  2. แจ้งผลการเรียนของนักเรียน
    MEEt1 MEEt2 MEEt3 MEEt4 MEEt5 MEEt6 MEEt7 MEEt8 MEEt9 MEEt10 MEEt11 MEEt12 MEEt13 MEEt14 MEEt15 MEEt16
ติดต่อเรา