ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป. สระแก้ว เขต 1 

นายพล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี

นางทิพย์วรรณ สุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ สพป. สระแก้ว เขต 1

นายสุวาวิโรจน์  จันลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสิงโต

และคณะครูโรงเรียนเขาสิงโต

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2558 

ณ ห้องประชุม สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สระแก้ว

 

***ยังมีภาพในกิจกรรมนี้และอื่น ๆ อีกนะคะ ^_^ ติดตามได้ที่…

241366_orig[1]

ติดต่อเรา