นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล นำโดย
นางขวัญวรา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยจัดแสดงผลงานนักเรียนและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
และถือโอกาสประชุมผู้ปกครอง เพื่อหารือ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เพื่อรับรู้ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และกำหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเทศมงคลต่อไป

10451177_822295324509437_2862802815494105578_n 10428705_822294177842885_2881691539540069991_n 10421231_822294954509474_6745209963470155582_n 11051888_822294834509486_2002728693063016951_n 11060324_822294601176176_6244108471426075317_n 11067482_822295414509428_4822144317844733321_n 11070480_822294244509545_888895038826037247_n 11074133_822294304509539_419712918652626500_n 11079622_822294794509490_7584971049456522297_n 11081488_822295771176059_5648916047334075953_n 11082584_822295491176087_7094400933017236396_n 11059760_822294094509560_1041497687515443873_n 11080931_822294681176168_6509162655907841913_n 10984603_822294534509516_6383725241635277536_n

ติดต่อ สพป.สก.1