ผู้อำนวยการเขต 1 ตรวจเยี่ยมค่าย English Camps

30 เมษายน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดย นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ซึ่งมาตรวจเยี่ยมค่ายและให้กำลังใจ แก่คณะวิทยากรและนักเรียน ในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (English Camps) ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ติดต่อเรา