ขอเชิญร่วมสวดอภิธรรมศพ

ขอเชิญร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณแม่คำพอ ด่านตรวจสัตว์ มารดาครูสมร ด่านตรวจสัตว์ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส วันที่ 30 เมษายน 2557 -6 พฤษภาคม 2557
เวลา 19.00 น. พระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น.  ณ วัดคลองน้ำใส อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ติดต่อเรา