การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2557

ด้วยจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2557

สพป.สระแก้ว เขต เขต 1  จึงเชิญชวนให้ครูโรงเรียนในสังกัดแต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรม

ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2557

ติดต่อเรา