สพฐ.ขอเชิญร่วมงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมอบให้องค์กรหลักจัดกิจกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งต่อไป ในวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จะมีพิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งปรพเทศไทย ช่อง ๑๑ และจะมีการประชุมสัมนาวิชาการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับตามเอกสารที่แนบมานี้ แล้วส่งโทรสารไปที่ ๐๒ – ๒๘๑๑๙๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่  ๐๒ – ๒๘๘๕๘๓๕ Image (47) Image (48)

ติดต่อเรา