พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล ๓ และประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบชั้น ป. ๖ ณ โรงเรียนบ้านหินกอง สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

IMG_4733 IMG_4734 IMG_4740 IMG_4744 IMG_4748 IMG_4751 IMG_4753 IMG_4757 IMG_4758 IMG_4761 IMG_4762 IMG_4770 IMG_4774 IMG_4781 IMG_4783 IMG_4787

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา