รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเขาสิงโต รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประกอบด้วย

นายวัชรพล บุญน้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าสถานี

นายชาญวิทย์ เทสินทโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

และนางทิพย์วรรณ สุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ สพป. สระแก้ว เขต 1

***ยังมีภาพในกิจกรรมนี้และอื่น ๆ อีกนะคะ ^_^ ติดตามได้ที่…

241366_orig[1]

ติดต่อเรา