***ทัศนศึกษา ’57***

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2558

ไหว้พระ….เพื่อความเป็นศิริมงคล

t2

t4

t3

t5

t7

t6

t8

**************************************

ติดต่อเรา