ใบสมัคร การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ,สำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง

ใบสมัคร การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่  27 มีนาคม – 2  เมษายน 2558
และวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่  1 – 7  พฤษภาคม  2558  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขามะกา
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วbaiaobrom58

ติดต่อ สพป.สก.1