บรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานโครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน ณ วัดวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

page1 page2 page4

ติดต่อเรา