อบรมโครงการการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรมแต่งรูปจีน Xiu Xiu (ซิว ซิว)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
เข้าร่วมอบรมโครงการการใช้
ICT ในการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรมแต่งรูปจีน
Xiu Xiu (ซิว ซิว)
วันที่
23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
เวลา 08.00 -16.00 น.
JEAN1 JEAN2 JEAN3 JEAN4 JEAN5 JEAN6 JEAN7 JEAN8 JEAN9 JEAN10 JEAN11 JEAN12 JEAN13 JEAN14 JEAN15 JEAN16 JEAN17 JEAN18 JEAN19 JEAN20 JEAN21 JEAN22 JEAN23 JEAN24 JEAN25 JEAN26 JEAN27 JEAN28 JEAN29 JEAN30 JEAN31 JEAN32 JEAN33 JEAN34 JEAN35 JEAN36 JEAN37 JEAN38 JEAN39 JEAN40 JEAN41

ติดต่อเรา