ขอเชิญประกวดสื่อค่านิยม12ประการ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  โดยมีนายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_4606 IMG_4607 IMG_4608 IMG_4609 IMG_4610 IMG_4611 IMG_4612 IMG_4613 IMG_4614 IMG_4615 IMG_4616 IMG_4617 IMG_4619 IMG_4620 IMG_4621 IMG_4622 IMG_4623 IMG_4625

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา