Scout Camp Anti-drug-ค่ายเทวาพิทักษ์ จันทบุรี #day3

ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด (day#3)

วันที่ 19 มีนาคม 2558

ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายนาวาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

IMG_0503IMG_0520 IMG_0523 IMG_0541 IMG_0566 IMG_0598 IMG_0601 IMG_0610 IMG_0625 IMG_0640 IMG_0645 IMG_0649 IMG_0659 IMG_0679 IMG_0692 IMG_0694 IMG_0698 IMG_0706 IMG_0709 IMG_0718 IMG_0753 IMG_0756 IMG_0758 IMG_0798 IMG_0813 IMG_0816

ติดต่อ สพป.สก.1