Scout Camp Anti-drug-ค่ายเทวาพิทักษ์ จันทบุรี #day2

ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด (day#2)

วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

IMG_5628 IMG_5655 IMG_5672 IMG_5692 IMG_5711 IMG_5731 IMG_5799 IMG_5845 IMG_5874 IMG_5898 IMG_5920 IMG_5945 IMG_5970 IMG_5997 IMG_6012 IMG_6051 IMG_6052 IMG_6057 IMG_6090 IMG_6103 IMG_6112 IMG_6142 IMG_6154 IMG_6157 IMG_6212 IMG_6277 IMG_6315พจนีย์ คำกำเนิด      ถ่ายภาพ / เผยแพร่

วันวลิต  เผ่าเผด็จการ    ตรวจสอบ

ทวีศักดิ์  พึ่งบัว         อำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1