Scout Camp Anti-drug-ค่ายเทวาพิทักษ์ จันทบุรี #day1

ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด (day#1)

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558

ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

IMG_5140IMG_5138
IMG_5172 IMG_5198 IMG_5204 IMG_5210 IMG_5245 IMG_5274 IMG_5281 IMG_5288 IMG_5367 IMG_5420 IMG_5436 IMG_5450 IMG_5471 IMG_5477 IMG_5497 IMG_5535 IMG_5591 IMG_5598 IMG_5601 IMG_5609 IMG_5614พจนีย์ คำกำเนิด           ถ่ายภาพ / เผยแพร่

วันวลิต เผ่าเผด็จการ    ตรวจสอบ

ทวีศักดิ์ พึ่งบัว               อำนวยการ

ติดต่อเรา