ประกาศโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้ทำการสอบเพื่อเลือกสรรในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎpragadnamesobcomรบำรุง)

ติดต่อเรา