ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ผอ.ศักดิ์ชัย

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้จัดพิธีทำบุยวันคล้ายวันเกิดนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ครบวาระ ๖๐ ปี ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ และได้จัดทำพีธีทางพราหมณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ได้มี ข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย

IMG_4069 IMG_4071 IMG_4082 IMG_4083 IMG_4084 IMG_4085 IMG_4093 IMG_4095 IMG_4101 IMG_4118 IMG_4122 IMG_4131 IMG_4141 IMG_4143 IMG_4149 IMG_4154

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ          กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช        ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร     อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา