เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557

         วันที่ 18 มีนาคม 2558  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

a01a02a03a04

ติดต่อเรา