ประกาศโรงเรียนบ้านเนินดินแดง

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินดินแดง  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ตามเอกสารดังแนบ

IMG_20150318_0001

ติดต่อ สพป.สก.1