ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.)   ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการลูกเสือที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดโครงการและใบสมัคร ตามเอกสารแนบ

ติดต่อเรา