ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดโครงการและใบสมัครตามเอกสารแนบ

 

ติดต่อเรา