(ด่วนที่สุด) เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558

       ด้วย กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริติช เคานซิล ได้ดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษประจำปี 2558 โดยการนำนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วนสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กรกฎาคม-สิงหาคม 2558) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนไทย โดยสถานศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สถาบันภาษาอังกฤษ www.english.obec.go.th เมนูหนังสือราชการ ชื่อเรื่องโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 โทรศัพท์ 02-6285646 ต่อ 113/112 โทรสาร 02-2810953 (หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถามสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง) (เอกสารดังแนบ) 123  12345111234

 

ติดต่อ สพป.สก.1