ลูกเสือต้านยาเสพติด

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้นยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด มีความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

page1 page2 page3