สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

ตามที่สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

โดยอนุมัติอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ,

ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 และในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557

มีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 24 ราย ที่สมัครใจขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ราบละเอียดดังแนบ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ติดต่อเรา