สถาบันทางการศึกษาทางไกลรับสมัครนักศึกษาฯ

สถาบันทางการศึกษาทางไกล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้สนใจสามรถดูรายละเอียดได้ที่ www.dei.ac.th หรือ www.nfe.go.th โทร  ๐๒ – ๓๘๑๖๖๕๑

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา