โรงเรียนบ้านท่าช้าง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ บุคลากร และกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนและผู้ปกครอง) จำนวน 100 คน ให้กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ในการจัดกิจกรรม “โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

ติดต่อเรา