การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2558    จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  รายละเอียดดังแนบ