การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน”มหาเจริญเกมส์”

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

“มหาเจริญเกมส์”

วันที่ 9-13 มีนาคม 2558

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

1000100110031004

ติดต่อ สพป.สก.1