การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้สพป.ชลบุรี เขต 3 ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด

ติดต่อเรา