ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 โดยส่งผลงานภาพเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่บริษัท นานมี จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2557 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-648-8000 ต่อ 1102 รายละเอียดดังแนบIMG_0001

ติดต่อ สพป.สก.1