มหาเจริญเกมส์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น เพื่อเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรัการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ  สนามโรงเรียนบ้านมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

page1 page2 page4 page5 page6

ติดต่อ สพป.สก.1