!!!!!มหาเจริญเกมส์!!!!!!

13 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดกีฬา กรีฑานักเรียน โดยได้ให้่โอวาสและกำลังใจแก่นักกีฬา “มหาเจริญเกมส์” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 9 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา โรงเรียนบ้านวังบูรพา โรงเรียนวังหลังวิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน โรงเรียนบ้านทัพหลวง ชมภาพ คลิ๊กตาม link http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?193

ติดต่อเรา