โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557

ขอเชิญรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชาสามเณรตามกำลังศรัทธานะคะ
602

ติดต่อเรา