ประเมินคุณภาพการศึกษา 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

                          “โรงเรียนบ้าหนองปรือ รับการประเมินจากคณะประเมินคุณภาพการศึกษา สพป.สก.1 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558”

IMG_8875 IMG_8887 IMG_8890 IMG_8911 IMG_8930 IMG_8949 IMG_8956 IMG_8969 IMG_8971 IMG_8975 IMG_8979 IMG_8987 IMG_8991 IMG_8994 IMG_8999 IMG_9003 IMG_9012 IMG_9024 IMG_9027 IMG_9030

พจนีย์ คำกำเนิด          ภาพ/เผยแพร่

วันวลิต เผ่าเผด็จการ   ตรวจสอบ

ทวีศักดิ์  พึ่งบัว             อำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1