ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

วันที่ 13 มีนาคม 2558 นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

a02a03a04a05a06a07

ติดต่อเรา