***ประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน 2557***

วันที่ 13 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  ต้อนรับคณะกรรมการxiคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p10

p12

p9

p11

*****************************

ติดต่อ สพป.สก.1