ประเมินคุณภาพฯ รร.ในสังกัด

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ออกประเมินฯ ณ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อ.เมืองสระแก้ว และโรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

IMG_3633 IMG_3635 IMG_3637 IMG_3639 IMG_3642 IMG_3646 IMG_3647 IMG_3650 IMG_3652 IMG_3659 IMG_3674 IMG_3681 IMG_3691 IMG_3692 IMG_3693 IMG_3694 IMG_3697 IMG_3698 IMG_3700 IMG_3701

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา