ประกาศโรงเรียนบ้านวังแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนบ้านวังแดง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ดังแนบ

10959095_897137733671751_3225692746219735813_n

Message us