ขอเชิญประชุม

ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง เข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีข้อราชการด่วน

ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

 

ติดต่อเรา