แหล่งเรียนรู้ครูคุณธรรม

อาชญากรสงครามโลกครั้งที่สอง  จอมพล ป.พิบูลสงคราม ตกเป็นผู้ต้องหา อาชญากรสงคราม   

แต่ด้วยภูมิปัญญาการเมืองคนไทยในยุคนั้น จึงไม่ถูกส่งตัวไปขึ้นศาลต่างประเทศ

ติดต่อ สพป.สก.1