ขอเชิญเข้าร่วมประกวดธิดากาสร ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสาวงามในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประกวดธิดากาสร ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา