ตารางออกประเมินโรงเรียนเครือข่ายดอกลำดวน(ผอ.ชาญชัย,ศน.นิธิวดี,ผอ.กนกวรรณ)

วันที่ 16 มีนาคม 2558 (ภาคบ่าย)  โรงเรียนบ้านหนองไทร,โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน

วันที่ 17 มีนาคม 2558 (ภาคเช้า)  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย,โรงเรียนบ้านหนองข่า

วันที่ 18 มีนาคม 2558 (ภาคบ่าย) โรงเรียนบ้านท่าช้าง ,โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า

วันที่ 19 มีนาคม 2558  โรงเรียนบ้านเขามะกา,โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์,โรงเรียนบ้านท่าระพา

ติดต่อ สพป.สก.1