โรงเรียนบ้านแก้งรับการประเมินจากคณะกรรมการ

9 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านแก้ง   ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแก้ง  

DSCN6027 DSCN6030 DSCN6032 DSCN6037 DSCN6040 DSCN6058 DSCN6063 DSCN6066 DSCN6074 DSCN6076

 

Message us