กิจกรรมลูกเสือสำรองและสามัญโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดกิจกรรมลูกเสือสำรองและสามัญโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ  โดยได้แก่การเข้าฐานกิจกรรมต่างๆตามเส้นทางเดินทางไกลให้นักเรียนได้ฝึกความสามัคคี ความอดทน ความเอื้อเฟื้อ  เมื่อวันที่  11 มีนาคม  2558

DSCF9369 DSCF9371 DSCF9376 DSCF9377 DSCF9386 DSCF9390 DSCF9410 DSCF9414 DSCF9427 DSCF9433 DSCF9444 DSCF9449 DSCF9478 DSCF9487 DSCF9492 DSCF9495 DSCF9499 DSCF9500 DSCF9506 DSCF9521 DSCF9526 DSCF9546 DSCF9551 DSCF9560 DSCF9570 DSCF9573 DSCF9586 DSCF9590 DSCF9591 DSCF9594 DSCF9603 DSCF9607 DSCF9612 DSCF9624 DSCF9637

ติดต่อ สพป.สก.1